"Local Tours" probíhající v několika desítkách států jsou pouze jednou ze součástí aktivit U.S. Kids Golf v oblasti podpory dětského golfu po celém světě a vychází z poslání společnosti:
- pomáhat dětem k tomu, aby učení se golfu pro ně bylo co největší zábavou a získávaly vzpomínky na celý život.
Cíl turnaje
V každém sportu je motorem, který zapálí srdce hráče, touha soutěžit. A možnost soutěžit přináší i potěšení, radost a zábavu z golfu.

Turnaje U.S. Kids Golf Tour jsou pořádány právě proto, aby i chlapci a děvčata měli možnost se už od věku 4 až do 21 let účastnit soutěže, která je "stejná", jako hrají jejich dospělí rodiče.
U.S.Kids Golf Tour CZ
Turnaje probíhají již řadu let v několika desítkách zemí. V ČR začal první turnaj v roce 2006. Turnaj je určen pro děti od 4 do 21 let a česká část je součástí celosvětové golfové túry. Hraje v kategoriích rozdělených podle věku a pohlaví. Nejmladší kategorie v české Tour jsou pro chlapce ve věku 6 (a méně) let a dívky ve věku 7 (a méně), dále věkové skupiny pro chlapce i dívky do 12 let po ročnících a u starších 13-14 a 15-21 let . Hraje se na 9 jamek (u starších na 18), jejichž délka je přizpůsobena dětem a u nejmenších se pohybuje v rozmezí od 40 (par 3) do 120(-180) metrů u pětiparu. Hendikep se nevyžaduje, ovšem caddy (nosič) je u nejmladších kategorií do devíti let povinný.

Vítězové tour v danných kategorií jsou nominováni na evropské a následně na celosvětové finále do USA.Přejeme všem účastníkům, kteří spolu budou soutěžit o celosvětové finále už v tak mladém věku, aby se jim nejen dařilo v soutěži, ale hlavně aby měli z golfu to, k čemu má tato krásná hra sloužit především:
UPOZORNĚNÍ !
Před prvním přihlášení do turnaje je POTŘEBNÁ REGISTRACE DO KLUBU U.S. Kids Golf.
Jen tak mohou být zpracovávány výsledky a žebříčky nejen z turnajů, ale i ostatních aktivit. Děti, které nejsou registrovány v klubu, nebudou moci být zařazeny na startovní listinu.