Žebříčky a postupový klíč
 
Celostátní žebříček – Žebříček je sestavován s celostátní působností pro každou kategorii USKG Tour. Do žebříčku jsou hráči započteny nejlepší výsledky s nejvyšším počtem uhraných bodů. Hráč, který chce být nominován na mezinárodní turnaje, musí odehrát minimálně 3 turnaje.

Pro postup do celostátního finále je směrodatné pořadí po odehrání posledního semifinálového turnaje. Pro konečné hodnocení je směrodatný počet získaných bodů po odehrání celostátního finále.

Hráč s nejvyšším počtem získaných bodů po odehrání celostátního finále v každé kategorii se stává „Hráčem roku USKG Tour“ pro danou kategorii. Ve sloučených kategorií se stane hráčem roku vždy nejlépe postavený hráč či hráčka daného věku. To tzn: v kategorii dívky a chlapci 11-12 let se stane hráčem roku nejlépe postavený hráč a hráčka v žebříčku ve věku 11 a 12 let.
V případě, že se hráč nezúčastní celostátního finále, nemůže se stát hráčem roku v dané kategorii i když by jeho bodový zisk toto umožňoval.
Uzávěrka žebříčku je dnem odehrání celostátního finále.
 
Postupový klíč
Postupový klíč do celosvětového a evropského finále – Hráč s nejvyšším počtem získaných bodů v každé věkové kategorii (dle rozpisu mezinárodních turnajů pořádaných U. S. Kids Golf, USA zde.) se kvalifikuje na European Championship v následujícím roce a World/Teen Championship rovněž v následujícím roce. Ve sloučených kategoriích, bude postupovat na mezinárodní turnaje hráč daného věku, který bude v žebříčku první.

 
Hráči, kteří se kvalifikují z U.S. Kids Golf Tour CZ, musí také splňovat bodovací požadavek "Scoring Requirement" pro každý mezinárodní turnaj pořádaný U.S. Kids Golf, USA.

 

Hráči jsou zařazeni do kategorie dle dosaženého věku k uvedenému dni v roce konání turnaje:
U.S. Kids Golf European Championship k 31.5.
U.S. Kids Golf World Championship k 31.7.
U.S. Kids Golf Teen World Championship k 31.7.
V případě, že hráč závažným způsobem poruší pravidla golfu, propozice USKG, nezúčastní se nominačního večera (bez řádné přijaté omluvy), vyhrazuje si pořadatel právo nominovat dalšího hráče v pořadí na žebříčku. Soutěžní výbor si vyhrazuje změnit nominaci s ohledem na dodržování propozic USKG.