Žebříčky a postupový klíč
 
Celostátní žebříček – Žebříček je sestavován s celostátní působností pro každou kategorii USKG Tour. Do žebříčku jsou hráči započteny nejlepší výsledky s nejvyšším počtem uhraných bodů. Hráč, který chce být nominován na mezinárodní turnaje, musí odehrát minimálně 3 turnaje.

Pro postup do celostátního finále je směrodatné pořadí po odehrání posledního semifinálového turnaje. Pro konečné hodnocení je směrodatný počet získaných bodů po odehrání celostátního finále.

Hráč s nejvyšším počtem získaných bodů po odehrání celostátního finále v každé kategorii se stává „Hráčem roku USKG Tour“ pro danou kategorii. Ve sloučených kategorií se stane hráčem roku vždy nejlépe postavený hráč či hráčka daného věku. To tzn: v kategorii dívky a chlapci 11-12 let se stane hráčem roku nejlépe postavený hráč a hráčka v žebříčku ve věku 11 a 12 let.
V případě, že se hráč nezúčastní celostátního finále, nemůže se stát hráčem roku v dané kategorii i když by jeho bodový zisk toto umožňoval.
Uzávěrka žebříčku je dnem odehrání celostátního finále.
 
Postupový klíč
Postupový klíč do celosvětového a evropského finále – Hráč s nejvyšším počtem získaných bodů v každé věkové kategorii (dle rozpisu mezinárodních turnajů pořádaných U. S. Kids Golf, USA zde.) se kvalifikuje na European Championship v následujícím roce a World/Teen Championship rovněž v následujícím roce. Ve sloučených kategoriích, bude postupovat na mezinárodní turnaje hráč daného věku, který bude v žebříčku první.

 
Hráči, kteří se kvalifikují z U.S. Kids Golf Tour CZ, musí také splňovat bodovací požadavek "Scoring Requirement" pro každý mezinárodní turnaj pořádaný U.S. Kids Golf, USA.  

Nominovaný hráči nemají na mezinárodních turnajích účast jistou automaticky, organizátor U.S. Kids Golf, USA si dle naplněnosti kategorií a dalších kritérií vybírá z nominovaných hráčů a vybraným pak přijde osobní pozvánka.

Hráči jsou zařazeni do kategorie dle dosaženého věku k uvedenému dni v roce konání turnaje:
U.S. Kids Golf European Championship k 31.5.
U.S. Kids Golf World Championship k 31.7.
U.S. Kids Golf Teen World Championship k 31.7.
V případě, že hráč závažným způsobem poruší pravidla golfu, propozice USKG, vyhrazuje si pořadatel právo nominovat dalšího hráče v pořadí na žebříčku. Soutěžní výbor si vyhrazuje změnit nominaci s ohledem na dodržování propozic USKG.